EX3538

EX3538

  • 4-Skärig med reducerat skaft, borrande funktion
  • Hörnfas eller hörnradie
  • 35°/38° spiral med differentialdelade skär bidrar till vibrationsfri gång
  • Bearbetning i material upp till 60 HRC
  • Alcrona-beläggning från Balzers
  • Alla mått angivna i mm
Artikelnummer ØD e8dØ h6LL1L2D3Hörnfas
EX35380600245665713215,70,2 x 45°
EX35380800245886319277,70,2 x 45°
EX3538100034510107222329,50,3 x 45°
EX35381200345121283263811,50,3 x 45°
EX35381600445161692324415,50,4 x 45°
EX353820005452020104385419,50,5 x 45°
Artikelnummer ØD e8dØ h6LL1L2D3Hörnradie
EX3538T06005665713215,7R0,5
EX353808005886319277,7R0,5
EX353808010886319277,7R1,0
EX35381000510107222329,5R0,5
EX35381001010107222329,5R1,0
EX3538T10010101010022589,5R1,0
EX353812005121283263811,5R0,5
EX353812010121283263811,5R1,0
EX3538T12020121283263811,5R2,0
EX3538T160201616100326515,5R2,0